Divendres 19.02.2021
Publicat 18 02 2021, 17:00
Grau de perill
2000m
Problema d'allaus
Neu ventada

2000m

Capa feble persistent

2000m

 

Neu ventada i capes febles persistents són la principal font de perill.
Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents poden desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc especialment en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament. Sobretot en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent aquestes poden implicar el mantell de neu vella feble i assolir mida mitjana. Això s'aplica especialment a la meitat sud de l’Aran.
L'actual situació d'allaus requereix experiència i una certa prudència.
Mantell de neu
>
A cotes mitges i altes i als vessants obacs: El vent ha estat de moderat a fort. Noves i antigues acumulacions de neu ventada romanen en part inestables. El lligam entre les diverses plaques de vent és localment encara desfavorable.
Als vessants assolellats: La superfície del mantell de neu es regelarà per formar una crosta portant i s'estovarà al llarg del dia.
En cotes baixes en general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.
Tendència
A conseqüència de l’augment de la temperatura, augment progressiu del perill d'allaus humides.